ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

หลังเสร็จใส่บาตรพระลากเพียง ๒ วัดเมื่อเช้า
ด้วยรอกรวดน้ำรับพรอยู่ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเสร็จสรรพ

ก็เลยชวนนั่งรถเลียบนครไปตามถนนราชดำเนิน
ที่หน้าศาลจังหวัด คนมากมายในร้านข้าวขาหมูเจ้าเก่ง
ก็เลยลงกินนั้นฉลองออกพรรษา … ว่างั้น

เสร็จแล้ว ก็เลยพาน้าพาเวียนดูนมพระ
ที่ยังไม่ออกจากวัดก็ของวัดสวนป่าน คนเข้ามาไหว้มากมายนัก

ส่วนที่หน้าพระธาตุเขาปิดถนนจะจัดงานคืนนี้
ก็เลยไปวนรอบ พบอีกนมที่วัดหน้าพระลาน

ถามพระท่าน บอกว่า ใหม่หมาด
“จะไปชุมนุมนมพระคืนนี้ที่หน้าพระธาตุ โยม”
เช่นกันกับพระลาก ก็ใหม่มาก
ไม่ได้ถามว่ามีพระเก่าไหมที่ในวัดนี้

๑๔ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร