ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

ตลอดคืนจนตื่นมานี้
ผมได้ยินเสียคุมพระ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เสมอ
จึงขอเสนอปริศนาสำคัญ ๘ อย่างของพระลากองค์นี้

๑) ทั้งองค์ เนื้อไม่เหมือนกันตลอด !!!
กล่าวคือองค์พระชิ้นหลักเป็นโลหะผสมหล่อล่องชาดแดงยังมีรอย
แต่พระศอตลอดเศียร ๒ หัตถ์ ๒ บาท เป็นเงินเหลือบนาคหรือทอง ???
มีกลไกการต่อเห็นสลักเดือยเต็มไปหมด

๒) มีจารึกที่ฐาน อ่านยังได้ไม่ตลอด
ระบุว่าสร้างถวายโดยออกญาพลเทพ ท่านผู้ใด ???
สร้างที่วัดมังคุช !!! ใช่วัดมังคุดที่ยุบรวมเป็นวัดพระธาตุแล้ว ?
หรือว่าวัดมงกุฎ ที่อยู่แถว ๆ นี้ ???
สร้างถวายวัดไหน ? มังคุด ? มงกุฎ ? หรือว่าท่ามอญ ?

๓) ผ้านุ่งชุดเดิมของท่านอยู่ไหน ?
ทราบกันแต่ว่ามีโยมศรัทธาเป็นผ้าชุดเก่ารุ่งริ่ง
ก็เลยศรัทธาถวายใหม่ ไม่รู้ว่าของเก่าเอาไว้ที่ไหน ?
หรือว่าทิ้งไปไหนเสียแล้ว ???
“เสร็จนี้ อาตมาจะหาดู เห็นของวัดจันแล้วต้องค้นหาอีกแล้ว”

๔) “นิมนต์ท่านแอ๊ะ มาดูผ้าพระลากของทวดแอบซิครับ”
ผมกราบเรียนท่านรองเจ้าอาวาส ฯ ที่สกุล “ทิพยมงคล”
ดูผ้าพระลากวัดจัน สร้างถวายโดยทวดแอบ ทิพยมงคล
เพื่อท่านได้รู้งานของวงศ์สกุล
และเสริมศรัทธาของท่านครับ

ฯลฯ
ได้เวลาไปใส่บาตรหน้าล้อแล้วครับ

๑๔ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร