โครงการไหว้พระ ๙ วัด วัดศรีทวี (๒๓ มิ.ย. ๖๒)

งานทำบุญประจำปี ๒๕๖๒ (๒๖ เม.ย. ๖๒)

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ๒๕๖๒ (๒๔ เม.ย. ๖๒)

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี วิ. ช่วงค่ำ (๕ เม.ย. ๖๒)

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี วิ. ช่วงบ่าย (๕ เม.ย. ๖๒)

ทำบุญสิริอายุ ๖ รอบ (๕ เม.ย. ๖๒)

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ก.พ. ๖๒)

กฐินสามัคคี วัดศรีทวี ๒๕๖๑ (๒๙ ต.ค. ๖๑)

ปรารภธรรมตักบาตรเดือนเกิด (๑๘ ต.ค. ๕๙)

วัดบันดาลใจ FORUM#1 (๑ ก.พ. ๕๙)

สัมภาษณ์พระพุทธิสารเมธี (๑๓ ต.ค. ๕๘)

ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ (๒๒ ธ.ค. ๕๗)