โครงการไหว้พระ ๙ วัด วัดศรีทวี
เผยแพร่ : ๒๓ มิ.ย. ๖๒

งานทำบุญประจำปี ๒๕๖๒
เผยแพร่ : ๒๖ เม.ย. ๖๒

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ๒๕๖๒
เผยแพร่ : ๒๔ เม.ย. ๖๒

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี ช่วงค่ำ
เผยแพร่ : ๕ เม.ย. ๖๒

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี ช่วงบ่าย
เผยแพร่ : ๕ เม.ย. ๖๒

ทำบุญสิริอายุ ๖ รอบ
เผยแพร่ : ๕ เม.ย. ๖๒

ตักบาตรแบบวิถีพุทธและเดือนเกิด
เผยแพร่ : ๔ ก.พ. ๖๒

กฐินสามัคคี วัดศรีทวี ๒๕๖๑
เผยแพร่ : ๒๙ ต.ค. ๖๑

ปรารภธรรมตักบาตรเดือนเกิด
เผยแพร่ : ๑๘ ต.ค. ๕๙

วัดบันดาลใจ FORUM#1
เผยแพร่ : ๑ ก.พ. ๕๙

สัมภาษณ์พระพุทธิสารเมธี
เผยแพร่ : ๑๓ ต.ค. ๕๘

ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
เผยแพร่ : ๒๒ ธ.ค. ๕๗